Stoppen

Stoppen

 

Wilt uw kind stoppen met scouting? Geef dit dan door aan de eigen speltakleiding en de ledenadministratie: ledenadministratie@uotha.nl

Daarna stopt ook de contributie. Voor alle vragen over de contributie kunt u terecht bij onze penningmeester: penningmeester@uotha.nl